top of page

Bernard Pels-orgel

Dit Bernard Pels-orgel vervangt het ondertussen verkochte liturgieorgel van Bruggeman dat er tijdelijk kwam toen het van Eynde-orgel in restauratie ging. De aankoop werd gefinancierd door de kerkfabriek, de gemeente Oostkamp en talrijke (lokale) sponsors, alsook met de verkoop van het Bruggeman-orgel. Het orgel kent een lange voorgeschiedenis. Reeds in 1797 was er een mechanische orgel in het klooster De Groene Briel in Gent terug te vinden. Vanaf het begin werd dat orgel door de beroemde orgelbouwersfamilie Van Peteghem uit Gent onderhouden. Toen in Sas van Gent de Cuyperskerk in 1892 werd gebouwd verhuisde het orgel naar de nieuwe Cuyperskerk mee. Echter, in 1926 was het orgel in dermate slechte staat dat men besloot tot de aanschaf van een gloednieuw pneumatisch orgel. Als adviseur werd Caecilianus Huygens, franciscaan, directeur van de Kerkmuziekschool in Utrecht, aangetrokken. Hij gaf opdracht aan Bernard Pels uit Alkmaar dit instrument te bouwen. Het front zelf werd door Huygens ontworpen. De orgelkast werd in Sas van Gent gebouwd. Het orgel werd achteraan op het doksaal tussen twee zijmuren ingebouwd, waardoor de zijpanelen ontbraken. Op 27 mei 1927 werd het bouwcontract gesloten: kostprijs 7.375 gulden. Emile de Groote, organist van de Sint Baafskathedraal in Gent, gaf op zondag 12 februari 1928 het eerste concert. Tot 1965 deed het orgel dienst, tot het in quasi onbespeelbare staat uiteindelijk zweeg. Enkele parochianen probeerden in 1983 er nieuw leven in te blazen. Dat lukte, en op 25 september 1983 gaf Arie Karreman uit Terneuzen een feestelijk orgelconcert. In november 1985 nam ingenieur S.P. van Sterkenburg het initiatief tot een grondige restauratie en uitbreiding van het orgel. Men bracht via een eenmalige actie 'Bedrijfsleven adopteert Orgel' 38.000 gulden bijeen en de werken werden in 1986 in handen van de firma Nijsse uit Oud-Sabbinge uitbesteed. De voltooiing was op vrijdag 26 september 1986 een feit. De actie 'Zet de honderdjarige in duizendvoudig licht', die in 1992 bij het honderdjarig bestaan van de kerk werd gehouden, had zo'n goed resultaat, dat het trompetregister geheel vernieuwd kon worden. In december 1993 werd onder de Sasse bedrijven de eindejaarsactie 'Voltooiing Restauratie orgel Sas van Gent' gehouden. Mede dank zij een ruime subsidie van het Anjerfonds Zeeland kon het orgel met twee nieuwe registers worden uitgebreid. Daarbovenop schonk de familie Puylaert-Temmerman in 1995 een nieuwe Koraalbas 4'. Een milde schenking in 1999 maakte het mogelijk een Basson 16' toe te voegen, waarmee het orgel zijn voltooiing had bereikt. Tegelijkertijd werden alle membranen vernieuwd. In 2013 werd de kerk ontwijd en was het orgel overbodig geworden. Het werd in 2018 verkocht en als koororgel in de Sint Pieterskerk te Oostkamp heropgebouwd.

Het orgel kreeg in de Oostkampse Sint-Pieterskerk een ware ereplaats helemaal vooraan, net vóór het voormalig pre-consiliair hoofdaltaar en mooi tegenover het historische van Eynde dat achteraan op het doksaal staat.

Nu we in Oostkamp St Pieters over twee uitstekende (concert)orgels beschikken, kiezen sommige concerterende organisten ervoor om een gemengd programma te brengen: van renaissance, vroeg— en hoogbarok, over romantiek, tot het volledige hedendaags repertoire.

 

De stemming van het Pels-orgel is gelijkzwevend met 440Hz pitch en het orgel klinkt dus een halve toon hoger van het van Eynde-orgel.

 

De praktijk leerde ons dat Frans symfonisch orgelrepertoire van Widor, Vierne, Dupré, Duruflé tot Poulenc schitterend klinken op deze Pels!

MANUALEN

DISPOSITIE

Manuaal I voor "Groot orgel" en manuaal II voor "Zwelwerk", elk met een door Scrabl uitgebreid klavier C - c'''' (met oktaafrepetitie voor de vijf hoogste toetsen, vanaf g#''' dus), onafhankelijk pedaal uiteraard, met bedieningen van zwelkast en general-crescendo.

Een Setzer registratie-geheugenbank is voorzien. Deze kan met de handen of met de voeten bediend worden.

De zijwanden van de orgelkast dienden opnieuw gefabriceerd te worden want het orgel stond in Sas Van Gent tussen twee muren opgesteld. De firma Skrabl heeft hier prachtig werk verricht.

Manual1.jpg
Manual2.jpg
bottom of page